Pavatex dřevovláknité desky švýcarské produkce

Poptávka produktů

Pokyny k montáži

Kladení desek Pavatex DiffuthermKLADENÍ DESEK

Pro kladení desek platí následující pravidla:
- minimální vzdálenost desek nad terénem je 300 mm
- desky se kladou v poloze perem nahoru, drážkou dolu
- spáry spoje pero-drážka se nelepí
- nároží sousedních stěn je doporučené navazovat „na vazbu“, není ovšem podmínkou; boční hrana desky na nároží musí mít okraj pero nebo drážka odříznutý, aby povrch tvořila rovná plocha
- vodorovné a svislé spáry mezi deskami nesmí být v úrovni parapetu,
nadpraží a ostění
- rub a líc:
dodatečné zateplení
   - desky PAVATHERM-COMBI se symetricky umístěným spojem pero-drážka nemají rubovou a lícovou stranu
   - deska ISOLAIR se symetricky umístěným spojem (tl. 22-35-52-60 mm) pero-drážka nemá rubovou a lícovou stranu. Desky s nesymetricky umístěným spojem pero-drážka (tl. 80-100 mm) se umístí tak, aby spoj byl blíže k venkovní straně
 

Připevňování desek - průmyslové sponyPŘIPEVŇOVÁNÍ DESEK

A) PRŮMYSLOVÉ SPONY

Pro spony platí následující pravidla:
- šíře spony musí být minimálně 27 mm
- tloušťka drátu spony minimálně 1,8 mm
- povrch spony musí být opatřený povlakem adhezivní hmoty
- spony musí mít antikorozní úpravu; pod omítku se používají výhradně spony nerezové, pod provětrávanou fasádu s obkladem mohou být zinkované
- minimální hloubka zapuštění do podkladní nosné dřevěné konstrukce je alespoň 30 mm
- doporučené jsou spony HAUBOLD BS29000, délky 75-100-110-130 mm
- nejmenší počet spon na 1 m2 plochy desky musí být alespoň 16 ks
- hřbet spony má (podle možností) svírat s osou podkladního nosného dřevěného prvku úhel 45°

Zásady kotvení sponami a kladení desek s rozměrem kratší strany 580 mm

Zásady kotvení sponami a kladení desek s rozměrem kratší strany 770 mm

Připevňování desek - samořezné vrutyB) SAMOŘEZNÉ VRUTY

Pro vruty platí následující pravidla:
- průmšr vrutu je 6 mm
- průměr hlavičky nebo podložky minimálně 14 mm - vruty musí mít antikorozní úpravu
- minimální hloubka zapuštění do podkladní
nosné dřevěné konstrukce je alespoň 40 mm - doporučené jsou stavební vruty RAPI-TEC SK

Zásady kotvení vruty a kladení desek s rozměrem kratší strany 580 mm

Zásady kotvení vruty a kladení desek s rozměrem kratší strany 770 mm

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. +420 728 563 365

Copyright © 2018 - Pavatex-eshop.cz