Pavatex dřevovláknité desky švýcarské produkce

Poptávka produktů

Pokyny k montáži – desky NAD KROKVEMI

nadkrokevní izolaceKLADENÍ DESEK

- desky se pokládají od okapu směrem ke hřebeni kolmo na krokve
- polohou vždy perem nahoru, drážkou dolu
- spáry spoje pero-drážka se nelepí
- v případě dvou a více vrstev (nadkrokevní izolace s viditelnými krokvemi v interiéru) se desky kladou na vazbu tak, aby se v každé vrstvě vzájemně překrývaly všechny styčné spáry spodní vrstvy

KOTVENÍ DESEK - KONTRALATĚ A VRUTY

- pro sklon střechy 30°a více se použijí kontralatě výšky 40 mm - výška kontralatí na střeše o menším spádu se musí určit podle
skutečného sklonu střechy
- průměr vrutů je minimálně 8 mm. Doporučené jsou stavební vruty RAPI-TEC HBS (bez podložky)
- v šikmých střechách se sklonem 25° a více se vruty odklánějí o 20°-25°od kolmě roviny ke střeše

POJISTNÁ KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ HYDROIZOLACE

- celá plocha střechy se po zateplení zakryje pojistnou kontaktní difůzní hydroizolací – doporučení dodavatele desek 
- požadovaná ekvivalentní difúzní tloušťka Sd = 0,02-0,03 m
- folii je nutné ve všech spojích slepit, nebo použít výrobek s integrovanou lepicí páskou
- desky ISOLAIR jsou při sklonech větších než 30°vodotěsné až 3 měsíce
- ISOLAIR difůzní fólie je pro sklon střechy < 30° nutná, pro větší sklon střechy doporučená
- PAVATHERM-COMBI je nutné chránit proti dešti vždy a co nejdříve; desky je možné použít na střechu jen s pojistnou hydoizolací nebo další vrstvou desek ISOLAIR, v tom případě se druhá vrstva klade s překrytím spár vrstvy spodní

 

NÁROŽÍ, ÚŽLABÍ, HŘEBEN

- desky oříznout na požadovaný tvar, navzájem spojit „na sraz“
- spoj je vhodné slepit PUR lepidlem. Je-li spára širší, anebo jakékoliv další spáry (kdekoliv v ploše střechy) širší než 4-5 mm je nutné vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou
- úžlabí, nároží a hřeben se překryje samostatným pruhem fólie s přesahem cca 300 mm na obě strany tak, aby voda stékala „po spádu“
- fólii je nutné ve všech spojích slepit

Desky Pavatex Isolair a Pavatherm Plus

Detailní technologický postup aplikace dřevovláknitých desek Pavatex nad krokve si můžete stáhnout ZDE.

Technologický postup použití dřevovláknitých desek Pavatex nad krokve s viditelnými krokvemi ze strany interiéru si můžete stáhnout ZDE.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. +420 728 563 365

Copyright © 2018 - Pavatex-eshop.cz